_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __ __ __ _ _ _ __ _ __ _ _ __ __ __ __ __ _ _ __ __ _ __ __ _ __ __ _ _ _ __ __ __ __ _ _ __ _ N+B_VektorAssets_001_170321

Coronavirus LÅT OSS BEMÄSTRA DETTA TILLSAMMANS

Kära Nibi-kunder och fans!

Hälsan och välbefinnandet hos våra medarbetare och kunder har hos oss högsta prioritet! Vi följer utvecklingen gällande coronaviruset mycket noggrant, och har redan vidtagit en rad åtgärder för att skydda våra kollegor och kunder mot att infekteras.

Tyvärr kan vi alla följa hur coronaviruset fortsätter att breda ut sig, och därför har vi beslutat oss för att vidtaga ytterligare förebyggande åtgärder:

Från och måndag 23 mars kommer vår fabrik i Polch att vara helt stängd – i första hand till och med 19 april 2020.

För redan beställda husbilar betyder detta tyvärr, att leveransdatum kommer att förskjutas 4 veckor framåt i tiden.

Alla kunder som har bokat tid för service, kommer att bli personligen kontaktade av vårt serviceteam för ytterligare information.

Endast tillsammans kan vi klara av att dämpa spridningen av coronaviruset, och göra att den går långsammare. Jag vill därför, här och nu, komma med följande uppmaning:

Jag ber alla kunder, fans och medarbetare att hjälpa till så att spridningen av coronaviruset dämpas. Följ alla rekommendationer rörande dämpning av spridningen, och uppmana familj och vänner att göra sammalunda. Vi måste alla arbeta tillsammans och dra åt samma håll.

Jag ber alla kunder att ha förståelse för ändringarna av leverans- och servicetider, och samtidigt vill jag tacka alla anställda för deras flexibilitet och försiktighet.

Bästa hälsningar! Håll er vid god hälsa

Hubert Brandl

Kontakt
Niesmann+Bischoff GmbH
+49 2654 933 0
info@niesmann-bischoff.com
Tillbaka till översikten