_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __ __ __ _ _ _ __ _ __ _ _ __ __ __ __ __ _ _ __ __ _ __ __ _ __ __ _ _ _ __ __ __ __ _ _ __ _ N+B_VektorAssets_001_170321

Caravan Salon 2017 Nytt säkerhets­koncept
en milstolpe för husbils­branschen

Klarade krocktest med bravur: Ombyggt Iveco Daily-chassi gör Flair till den första liner-modellen med krockkuddar.

Polch/Düsseldorf, 25 augusti 2017 – När Flair av 2018 års generation nu rullar ut från fabriken, sker det med ett helt nytt säkerhetskoncept. Bakom det nya konceptet ligger två års intensivt utvecklingsarbete där den stora utmaningen bestod i att, på ett Iveco Dailychassi, från grunden skapa en liner-modell av högsta klass – och att kunna utrusta denna med krockkuddar för både förare och passagerare. – I det här arbetet måste vi som tillverkare garantera funktionen hos säkerhetssystemet och vi har fått genomföra alla tester i egen regi, säger Niesmann+Bischoffs vd Hubert Brandl. Exempelvis ligger det omfattande beräkningar och många datorsimuleringar – virtuella krocktester – bakom utformningen av utrymmet för förare och passagerare, så att vi steg för steg nått fram till den optimala lösningen. Först därefter har man genomfört ett antal tester med ”rullande objekt”.

 

Med 400 kg last mot armerad betongbarriär

Höjdpunkten i det intensiva testförfarandet var när en Flair med 400 kg last, och med två krockdockor om vardera 78 kg ombord, kördes in i en barriär av armerad betong och de krafter som då uppstod motsvarar de som skulle ha uppstått om husbilen, utan att bromsa, med 135 km/h kört på en stillastående personbil. På chassiet uppmättes under ett ögonblick belastning på upp till 57 G, medan belastningen på förar- och passagerarstol uppgick till 30 G – något som innebär att förare och passagerare ”vägde” 30 gånger mer än normalt. Viktigt är, att ratten vid kollisionen förskjuts så lite som möjligt, så att förarens ansikte träffar krockkudden på avsett sätt. Vid testet undersöktes också hur den limmade vindrutan – som är en del av den bärande strukturen – betedde sig, liksom vad som hände med sidorutorna – dessa splittrades utåt, vilket är gynnsamt ur säkerhetssynpunkt. Dessutom konstaterades att fällningen framåt av bromspedalen förbättrar förarens möjligheter att överleva. Efter testet med krockdockorna kontrollerades och analyserades inte bara förarutrymmet, utan hela påbyggnationen – inklusive inredningen. Därvid visade det sig att sidoväggarna knappt deformerats, att spaltmåtten var oförändrade samt att dörrar, fönster och luckor kunde öppnas helt utan problem. En viktig uppgift för konstruktörerna var att säkerställa att krockkuddarna endast löser ut i händelse av en olycka, och inte vid normal vardagsanvändning – till exempel när man kör på gatstensbeläggning eller över en trottoarkant, eller då man stänger motorhuven. Även dessa krav uppfyller det nya säkerhetskonceptet i Flair.

 

Samarbete med IVECO och ESTEPE

I Flair ingår numera förar- och passagerarkrockkudde, bältesåtstramare, ESP och förstärkta vridbara stolsunderreden – liksom Pedal Release System, som vid en olycka fäller bromspedalen framåt, vilket drastiskt minskar risken för skador på ben och fötter – i standardutrustningen. Sammantaget har de ingenjörer som medverkat i projektet lyckats skapa ett säkerhetskoncept som endast erbjuds i Flair-modellerna, och för vilket Niesmann+Bischoff har försäkrat sig om de unika rättigheterna. Med den nya säkerhetsutrustningen tar Flair – den första liner-modellen med krockkuddar – den exklusivaste husbilsklassen till en ny nivå. Förutom experter från Iveco deltog personal från den nederländska lastbilsspecialisten Estepe i teamet för det omfattande utvecklingsarbetet. En nyckelroll i arbetet var skapandet av en upphöjd förarplats samt en ny torpedvägg som kunde uppfylla de högt ställda säkerhetskraven – något som omfattande och extrema tester bevisat att man lyckats med. Det nya säkerhetskonceptet ingår i standardutrustningen för Flair, och föranleder inte något pristillägg.

Kontakt
Niesmann+Bischoff GmbH
+49 2654 933 0
info@niesmann-bischoff.com
Tillbaka till översikten