_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __ __ __ _ _ _ __ _ __ _ _ __ __ __ __ __ _ _ __ __ _ __ __ _ __ __ _ _ _ __ __ __ __ _ _ __ _ N+B_VektorAssets_001_170321

Avtryck

Imprint:

Kombinerat imprint (leverantörs-id) enligt den tyska telemedialagen (TMG), det statliga avtalet för radio och telemedier (RStV) och informationer enligt förordningen om tjänst- och informationsplikter (DL-InfoV) baserade på EU:s direktiv (RL 2006/123/EG, Officiell tidning EU2006, L376/36 “DRLR”)

Leverantör och därmed ansvarig för den kommersiella och affärsmässiga webbplatsen enligt § 5 i TMG i dess funktion som grundläggande del av lagen om elektronisk handel (Elektronischer-Geschäftsverkehr-Vereinheitlichungsgesetz ElGVG) och lagen om reglering av ramvillkoren för informations- och kommunikationstjänster (IuKDG), är Niesmann+Bischoff GmbH som företräds av verkställande direktörerna Hubert Brandl samt prokurister Bastian Schwarz och Sabine Scholz.

Informationer enligt § 2 (1) DL-InfoV
Denna onlinetjänst med tillhörande informationer  tillhandahålls av:

Niesmann+Bischoff GmbH
Clou-Straße 1
D-56751 Polch/Tyskland
E-postadress: info@niesmann-bischoff.com
Webbplats: www.niesmann-bischoff.com
Telefon: +49 2654 933 -0
Fax: +49 2654 933 -100

Huvudkontor Niesmann+Bischoff GmbH: D-56751 Polch
Amtsgericht Koblenz, HRB 23440
Företagsform: Bolag med begränsad ansvarighet (GmbH)
Gällande lag: Förbundsrepubliken Tysklands (BRD) lagstiftning

Skattemyndighet Mayen
Skatteregistreringsnummer: DE 148 734 460
Rättsliga företrädare för bolaget  VD Hubert Brandl, Prokurister Bastian Schwarz och Sabine Scholz

Behörig industri- och handelskammare
Industrie- und Handelskammer Koblenz
Schlossstraße 8, D-56068 Koblenz
Telefon: +49 261 106 -0
Fax: +49 261 106 -234
E-postadress: info@koblenz.ihk.de
Hemsida: www.ihk-koblenz.de

Behörig hantverkskammare
Handwerkskammer Koblenz
Friedrich-Ebert-Ring 33, D-56068 Koblenz
Telefon: +49 261 398-0
Fax: +49 261 398-398
E-postadress: hwk@hwk-koblenz.de
Webbplats: www.hwk-koblenz.de

Informationer om online-tvistlösning enligt § 14 (2) ODR-VO:
EU-kommissionen tillhandahåller en online-plattform för tvistlösning (ODR) – se http://ec.europa.eu/consumers/odr. ODR-plattformen fungerar som kontaktpunkt för reglering av tvister utanför domstol när det gäller ingångna avtal i samband med onlineköp.
Vi är varken tvungna eller villiga att delta i tvistlösningsförfaranden inför ett förlikningsorgan för konsumenter.

Ansvarig för journalistiska redaktionsbidrag :
Philipp Komers, försäljningschef D-A-CH, philipp.komers@niesmann-bischoff.com
Clou-Straße 1, D-56751 Polch

Externt dataskyddsombud enligt § 37 EU-GDPR tillsammans med § 38 (1) Tysk federal dataskyddslag (BDSG-neu):
Stefan Fischerkeller
Deutsche Datenschutzkanzlei
Office Bodensee
www.deutsche-datenschutzkanzlei.de

Dataskyddsombudets e-postadress: fischerkeller@deutsche-datenschutzkanzlei.de; datenschutz@niesmann-bischoff.com eller över följande webbsida för dataskydd: www.deutsche-datenschutzkanzlei.de

Tekniskt ansvarig för denna webbplats:
nbsp GmbH, Mario Kandler, Küstriner Straße 14, D-94315 Straubing
Telefon: +49 9421 78470, E-post: info@nbsp.de

Ansvarig för webbplatsdesign:
3st Kommunikation GmbH, Florian Heine, Taunusstraße 56, D-55118 Mainz
Telefon: +49 6131 49961-0, E-post: fheine@3st.de

BUTTER. GmbH – Kreativagentur, Kronprinzenstraße 87, D-40217 Düsseldorf
Telefon: +49 211 867979, E-Mail: newbusiness@butter.de

Translation office: 
Schmieder Übersetzungen GmbH, Florian Schmieder, Schussenstraße 16, D-88273 Fronreute-Staig
Telefon: +49 7502 9449 – 260 , E-Mail: uebersetzungen@schmiedergmbh.de

Verksamhetsbeskrivning firma Niesmann+Bischoff GmbH: Produktion av och handel med husbilar, husvagnar samt bostadsenheter och tillbehör.   

Prisuppgifter enligt § 4 DL-InfoV och PAngV (tysk prisregleringsförordning)
Information om priser anges på Niesmann+Bischoff GmbH:s webbplats.
Niesmann+Bischoff GmbH lämnar gärna en offert om så önskas.

ANSVAR
Niesmann+Bischoff GmbH kan när som helst och efter eget tycke samt utan något som helst ansvar helt eller delvis ändra resp. ta bort sin webbplats. Genom att länka till främmande webbplatser (“hyperlänkar”) övertar Niesmann+Bischoff GmbH inte något ansvar för dessa webbplatser eller deras innehåll.  Dessutom ansvarar Niesmann+Bischoff GmbH inte för att dessa webbplatser eller deras innehåll är tillgängliga.

© Copyright
Med reservation för samtliga rättigheter. Text, bilder och grafik samt deras placering på webbplatsen skyddas enligt lagen om upphovsrätt samt andra skyddslagar. Innehållet på dessa webbsidor får inte kopieras för kommersiella ändamål, distribueras, förändras eller överlåtas till tredje part.

© Copyright bildkällor: Niesmann+Bischoff GmbH

Märk: Allmänna lagen om likabehandling (AGG)
För att underlätta läsbarheten avstår vi från könsspecifik differentiering vid hänvisning till personer. Enligt principen om likabehandling gäller dylika uttryck för båda könen.

Både denna text och förklaringen av sekretesspolicy har utfärdats av:
Deutsche Datenschutzkanzlei Datenschutz-Office München –
www.deutsche-datenschutzkanzlei.de