Sekretesskydd

Enligt § 13 (1) TMG (tysk telemedialag) måste leverantören av en teletjänst redan i början av användningen i förståelig form informera sina användare om på vilket sätt, i vilken omfattning och för vilket ändamål personrelaterade data samlas in och används. Användaren måste när som helst ha möjlighet att ta del av dessa uppgifter. Varje företag är skyldigt att informera användaren om vilka personrelaterade uppgifter som företaget samlar in eller använder.

 

Niesmann+Bischoff GmbH lägger största vikt vid att användarnas personliga uppgifter hanteras på säkert sätt och att alla lagstadgade bestämmelser om dataskydd följs. Insamling, behandling och användning av personrelaterade uppgifter sker enligt bestämmelserna för nu gällande lagar och EU:s dataskyddsförordning. Personrelaterade uppgifter är enligt § 4 (1) GDPR (EU-dataskyddsförordning) alla informationer som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person.

 

Personliga förhållanden: Till exempel – Namn, adress, e-postadress, födelsedatum, medborgarskap, yrke, hälsorelaterade data, religion osv.
Sakliga förhållanden: Till exempel – Inkomst, ekonomisk situation, egendom osv.

Förklaring av sekretesspolicy

Niesmann+Bischoff GmbH garanterar att inkommande personliga data endast samlas in, behandlas, lagras och används i samband med  handläggningen av användarens förfrågningar samt för internt bruk.

Dataöverföring till tredje part

Det sker ingen delning av data till tredje part utan samtycke från berörd person eller utan rättslig grund. 

Dataöverföring – SSL-kryptering

Vi använder oss på denna webbplats av 256-bit-SSL (AES 256) krypteringsteknik. Användarens personliga uppgifter överförs uteslutande i krypterad form. Detta omfattar även användarens IP-adress.

Cookies (kakor)

Niesmann+Bischoff GmbH använder cookies. Cookies är små textfiler som lagras lokalt i cachen i användarens webbläsare. Med cookies är det möjligt att identifiera webbläsaren. Filerna används för att hjälpa webbläsaren att navigera på webbplatsen och att använda alla funktioner fullt ut.

Den här webbplatsen använder: Webbläsarcookies

Kontroll av cookies genom användaren

Användaren kan ställa in alla webbläsare så att cookies endast accepteras på begäran. Det är också möjligt att ställa in webbläsaren så att den bara accepterar cookies på sidor som för tillfället är öppna. Alla webbläsare erbjuder funktioner som gör det möjligt att radera cookies selektivt. Godkännandet av cookies kan även stängas av generellt men kan då eventuellt vara förknippat med vissa begränsningar i fråga om webbplatsens användarvänlighet.

Användning av förstapartscookies (Google Analytics Cookie)

Protokollering av Google Analytics-cookies:

Unika användare – Google Analytics-cookies registrerar och grupperar användardata. Alla aktiviteter under ett besök sammanfattas. Genom att sätta cookies från Google Analytics skiljer man mellan användare och unika användare.

Användarnas aktiviteter – Google Analytics cookies protokollerar även när ett besök på webbplatsen börjar och slutar och hur många sidor som användaren har tittat på. Om användaren stänger webbläsaren eller är inaktiv under en längre tidsperiod (standard 30 minuter) avslutas användarens session och cookien registrerar besöket som avslutat. Dessutom registreras datum och tid för det första besöket. Likaså protokolleras det totala antalet besök per unik användare. Extern länk: http://www.google.com/analytics/terms/de.html

Användaren kan förhindra insamling av data som genereras av cookien och som är relaterad till användningen av webbplatsen (inklusive användarens IP-adress) till Google och Googles behandling av dessa data genom att hämta och installera följande länk i webbläsarens plugin: Extern länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

För ytterligare informationer se “Webbanalystjänst Google Analytics / Universal Analytics”.

Cookies livslängd

Cookies förvaltas av webbservern för denna webbplats. Den här webbplatsen använder:
Temporära cookies/sessioncookies (engångsanvändning)
Livslängd: Tills användaren stänger webbplatsen

Permanent cookie (permanent webbläsaridentifiering)
Livslängd: 30 minuter

Deaktivera eller radera cookies (opt-out)

Varje webbläsare erbjuder möjligheter till att begränsa och radera cookies.  För ytterligare informationer hänvisar vi till följande webbplatser:

– Internet Explorer:
http://windows.microsoft.com/en-GB/windows7/How-to-manage-cookies-in-Internet-Explorer-9
– Firefox:
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
– Google Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
– Safari:
https://support.apple.com/de-de/HT201265

Webbanalystjänst Google Analytics / Universal Analytics

Niesmann+Bischoff GmbH använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. (“Google”). Google Analytics använder “cookies” (kakor), textfiler, som lagras på användarens dator och som gör det möjligt att analysera användningen av webbplatsen. De informationer som genereras av cookien vid besök på den här webbplatsen överförs vanligtvis till en server hos Google i USA och lagras där. Om IP-anonymisering är aktiverad på den här webbplatsen, förkortar Google emellertid användarens IP-adress inom Europeiska unionens medlemsstater eller andra länder som är med i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
Endast i undantagsfall överförs den kompletta IP-adressen till en server hos Google i USA och förkortas där. På uppdrag av innehavaren av denna webbplats använder Google dessa uppgifter till att utvärdera användningen av webbplatsen, att sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteter och att förse webbplatsinnehavaren med andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning. IP-adressen som överförs av Google Analytics från användarwebbläsaren kommer inte att sammanföras med andra data från Google. Med hjälp av en speciell inställning i webbläsaren kan användaren förhindra att cookies lagras.  Niesmann+Bischoff GmbH hänvisar emellertid till att användaren i så fall eventuellt inte fullt ut kan utnyttja samtliga funktioner på webbplatsen.

 

Dessutom använder Niesmann+Bischoff GmbH rapporterna från Google Analytics för att få information om demografiska variabler och intressen.
Därutöver kan användaren förhindra insamling av data som genereras av cookien och som är relaterad till användningen av webbplatsen (inkl. IP-adress) till Google samt behandlingen av dessa data genom Google genom att hämta följande länk i webbläsarens plugin och installera den: Länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Som alternativ till webbläsarens plugin eller i webbläsare på mobila enheter kan följande länk användas, med vilken man kan sätta en opt-out-cookie, som därefter förhindrar att Google Analytics samlar in data på webbplatsen. (Denna opt-out-cookie fungerar bara i den här webbläsaren och endast för denna domän. För att radera cookies i den aktuella webbläsaren, klickar man en gång till på länken): <a href=”javascript:gaOptout()”>Google Analytics deaktivieren</a>

För information om hur opt-out-cookies integreras hänvisar vi till följande länk: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/?hl=de#disable
Niesmann+Bischoff GmbH informerar om att den här webbplatsen använder Google Analytics med tillägget “_anonymizeIp ()”. IP-adresser överförs och behandlas därför bara i förkortad form för att utesluta att de kan hänföras direkt till enskilda personer.

Webbanalystjänst Matomo (tidigare Piwik)

Den här webbplatsen använder webbanalysprogrammet Matomo (www.matomo.org) för att samla in och lagra data i marknadsförings- och optimeringssyfte. Med hjälp av dessa data skapas användarprofiler under en pseudonym, för detta ändamål används cookies. Cookies är små textfiler som lagras lokalt i cachen i användarens webbläsare. Cookies gör det möjligt att känna igen webbläsaren. Uppgifterna som samlats in med Matomo-tekniken (inklusive din anonymiserade IP-adress) överförs till Niesmann+Bischoff GmbH:s server och lagras där för användningsanalys. Därigenom kan Niesmann+Bischoff GmbH optimera sin webbplats. Informationen som genereras av cookien i den pseudonyma användarprofilen kommer inte att användas för att identifiera användaren av denna webbplats personligen och kommer inte att sammanföras med personuppgifter om pseudonymens bärare. Om användaren inte ger sitt samtycke till att dessa informationer från besöket på Niesmann+Bischoff GmbH:s webbplats lagras och utvärderas och invänder mot att det sker i framtiden, kan användaren förhindra användning av cookies och tracking. Detta sker genom att användaren ställer in sin webbläsare så att användaren informeras när cookies sätts och i varje enskilt fall kan avgöra om han/hon vill ge sitt samtycke resp. utesluta accepteringen av cookies i särskilda fall eller generellt.  Om användaren inte accepterar cookies kan funktionaliteten hos Niesmann+Bischoff GmbH:s webbplats försämras.

Webbanalystjänst DoubleClick

Den här webbplatsen använder webbanalystjänsten DoubleClick som en del av tillämpningen av Google Analytics. DoubleClick gör det möjligt att identifiera användarens webbläsare vid besök på andra webbplatser.  Insamlade uppgifter utvärderas endast för statistiska ändamål och i anonymiserad form.  De informationer som genereras av cookien vid besök på Niesmann+Bischoff GmbH:s webbplats överförs vanligtvis till en server hos Google i USA och lagras där. Genom aktivering av IP-anonymiseringen kortas IP-adressen av innan den överförs inom Europeiska unionens medlemsstater eller andra länder som är med i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
Endast i undantagsfall överförs den kompletta IP-adressen till en server hos Google i USA och förkortas där. IP-adressen som genereras av Google Analytics från användarens webbläsare kommer inte att sammanföras med andra data från Google DoubleClick-cookies innehåller inga personrelevanta uppgifter.

 

Den information som genereras används för att sammanställa rapporter om aktiviteterna på denna webbplats och tillhandahålla andra tjänster relaterade till användningen av webbplatsen. Om det krävs enligt lag kan Google överföra denna information till tredje part resp. i den mån tredje part behandlar dessa uppgifter på uppdrag av Google.
Användaren har när som helst möjlighet att invända mot framtida tracking/webbanalys resp. att deaktivera DoubleClick-cookien. Det tillägg till webbläsaren som behövs för detta ändamål kan laddas ner på motsvarande webbsida hos Google och installeras.  Om användaren använder flera enheter eller webbläsare måste opt-out-funktionen ställas in på varje enhet resp. på varje webbläsare. Användaren kan i detta fall klicka på följande länk: http://google.com/ads/preferences/html/opt-out.html

Användning av Google Maps

Niesmann+Bischoff GmbH använder på sin webbplats Google Maps (API) från Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Google Maps är en webbtjänst med interaktiva kartor som visar geografiska informationer visuellt. Redan när man ropar upp de sidor i webbplatsen, där kartan från Google Maps är integrerad, överförs informationer om användningen av Niesmann+Bischoff GmbH:s webbsida (som exempelvis användarens IP-adress) till Googles server i USA och lagras där.
Google kommer i förekommande fall att överföra dessa informationer till tredje part, om så krävs enligt lag resp. om tredje part behandlar dessa informationer på uppdrag av Google. Google kommer inte att koppla ihop användarens IP-adress med andra informationer från Google. Det skulle emellertid vara tekniskt möjligt för Google att använda användardata som erhållits genom användning av Google Maps för att identifiera användarna, att sammanställa personlighetsprofiler av användare eller att bearbeta och använda dem för främmande ändamål, vilket Niesmann + Bischoff GmbH inte har någon inverkan på. Googles användarvillkor tillhandahålls under följande länk http://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html.
De speciella användarvillkoren för Google Maps hittar du under https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html.
Utförliga informationer om dataskydd vid användning av Google Maps tillhandahålls på Googles webbplats (“Google Privacy Policy”):  http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
Om användaren inte är införstådd med att Google i fortsättningen överför data i samband med användningen av Google Maps, kan användaren deaktivera webbtjänsten Google Maps helt genom att stänga av JavaScript-användningen i sin webbläsare.  Användaren kan då inte längre använda Google Maps eller de kartor som visas på Niesmann+Bischoff GmbH:s webbplats.

Google AdWords – Conversion-Tracking

Niesmann+Bischoff GmbH:s webbplats använder online-reklamprogrammet “Google AdWords” och inom denna användning även conversion tracking. Cookien för conversion tracking sätts när en användare klickar på en annons som Google publicerat.  Cookies är små textfiler som lagras i din dator.  Dessa cookies förlorar sin giltighet efter 30 dagar och används inte för personrelevant identifiering. Om användaren besöker sidor på denna webbplats så länge cookien inte har gått ut, kan Google och Niesmann+Bischoff GmbH se att användaren har klickat på annonsen och ledes vidare till den här sidan. Varje Google AdWord-användare får en egen cookie. Det är därmed inte möjligt att följa AdWords-användare över flera webbplatser.
Med de informationer som samlas in med hjälp av conversion-cookies sammanställs conversion-statistik för de AdWords-användare som valt conversion tracking.  Niesmann+Bischoff GmbH får veta det totala antalet användare som har klickat på Niesmann+Bischoffs annons och som leddes vidare till en sida med en conversion tracking-tag. Niesmann+Bischoff GmbH erhåller emellertid inga informationer som gör det möjligt att identifiera användaren personligen. Om användaren inte accepterar tracking är det möjligt att invända mot användningen genom att deaktivera cookien för Google-conversion tracking under användarinställningarna i webbläsaren. Användaren kommer då inte längre att komma med i statistiken från conversion tracking.
Ytterligare informationer om Googles dataskyddsbestämmelser: http://www.google.de/policies/privacy/ 

Retargeting/Remarketing

Niesmann+Bischoff GmbH använder retargeting-tekniken från Google Inc. (“Google”). Med den tekniken är det möjligt att presentera  personlig, intressebaserad reklam för de besökare på Niesmann+Bischoff GmbH:s webbplats som redan har intresserat sig för Niesmann+Bischoff GmbH:s produkter. Placeringen av reklam sker efter en cookiebaserad analys av användarens tidigare beteende utan att personrelevant data lagras. I de fall där retargeting-tekniken används lagras en cookie på användarens dator eller mobila enhet för att registrera anonymiserade informationer om användarens intressen och anpassa reklamen individuellt. Dessa cookies är små textfiler som lagras på din dator eller mobila enhet. För användaren presenteras därigenom reklam som med stor sannolikhet motsvarar de produkter och informationer som han/hon intresserar sig för. Användaren kan blockera cookies för annonspreferenser permanent genom att i följande länk ladda ner tillhandahållen webbläsar-plugin och installera den: https://www.google.com/settings/ads/onweb/
Ytterligare informationer och dataskyddsbestämmelserna angående reklam och Google finns i följande länk: http://www.google.com/privacy/ads/

Användande av Social Media

På våra websidor kan det förekomma att funktioner från  sociala medier används.
Vid öppnandet av dessa sidor förekommer det att en förbindelse byggs upp med en socialmedia-server. Dessa informeras om att ni med er IP-adress besökt vår internetsida. Om ni gör kommenterar, använder likes eller twittrar etc. och är inloggad på ert respektive Account, kan det vara möjligt för det aktuella sociala mediet att registrera  besöket och ert användarkonto. Vi hänvisar till att vi som operatörer inte känner till vilken data som förmedlas och hur denna används.
Dessa tjänster erbjuds av följande företag:

 

 • Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA
 • Google+ Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 • LinkedIn Inc., 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA
 • Twitter Inc., 1355 Market St., Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA
 • Xing AG, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Germany
 • YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA
 • Kununu GmbH, Wollzeile 1-3 Top 5.1, 1010 Wien, Austria
 • Vimeo LCC, White Plains, Bochesstaat New York, USA
 • Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor Fenian Street, Dublin 2, Ireland
 • Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park CA 94025, USA
 • SoundCloud Ltd., Rhensberger Str. 76/77, 10115 Berlin, Germany
 • Spotify AB, Birger Jarlsgatan 61, 113 56 Stockholm, Sverige
 • Tumblr, Inc., 35 East 21st St, 10th Floor, New York, NY 10010, USA
 • Myspace LLC, 8391 Beverly Blvd., #349, Los Angeles, California 90048, USA.

 

Syftet och omfattningen med datainsamling och bearbetning och dess användande, besökarens rättigheter och inställningsmöjligheter för att skydda personuppgifterna finns i de respektive operatörernas dataskydsbestämmelser:

 

 

Om ni inte vill att det aktuella sociala mediet skall registrera era besök på våra sidor eller allokera till ett visst Account, skall ni innan ni besöker våra websidor logga ut er från den respektive tjänsten.

Användning av YouTube

Niesmann+Bischoff GmbH:s webbplats innehåller funktioner från YouTube-tjänsten som gör det möjligt att visa och spela upp videoklipps. Dessa funktioner erbjuds av YouTube, LLC 901, Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 USA. För mer information se YouTube:s dataskyddsdirektiv.
Här gäller det s.k. avancerade sekretessläget, där användarinformation enligt leverantören endast lagras om videon/videoklippen spelas upp.  När uppspelningen av inbäddade Youtube-videor startas, använder Youtube cookies för att samla in informationer om användarens beteende. Enligt Youtube:s information är dessa uppgifter bland annat till för att ta fram videostatistik, förbättra användarvänlighet och förebygga missbruk. Oavsett om en inbäddad videoklipp spelas upp eller inte, ansluts Niesmann+Bischoff GmbH:s webbplats vid varje besök till Googles nätverk “DoubleClick”, vilket kan utlösa ytterligare databehandling som Niesmann+Bischoff GmbH inte har någon möjlighet att påverka.
För mer informationer om användningen av cookies hos YouTube hänvisas användaren till YouTubes sekretesspolicy: http://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube

E-postsäkerhet

Användaren godkänner elektronisk kommunikation i och med att han/hon själv inleder den elektroniska kontakten med Niesmann+Bischoff GmbH.  Användaren informeras om att e-postmeddelanden kan läsas eller ändras obemärkt och av obehöriga under överföringen. Niesmann+Bischoff GmbH använder ett program som filtrerar oönskade e-postmeddelanden (spamfilter). Med hjälp av speciella funktioner kan spamfiltret avvisa e-post som felaktigt identifierats som skräppost. 

Upplysningsrätt

Enligt § 15 GDPR har användaren rätt att kräva avgiftsfritt utdrag över lagrade data samt i förekommande fall även kräva att dessa informationer rättas, blockeras eller raderas (§ 5, (1) d), e), § 12 samt §§ 17-19 (GDPR). På begäran informerar Niesmann+Bischoff GmbH enligt gällande lag och i skriftlig form användaren vilka personrelevanta uppgifter som Niesmann+Bischoff GmbH lagrar om användaren. Detta utdrag är kostnadsfritt. 

Användarens invändningsrätt

I den mån användaren inte godkänner att Niesmann+Bischoff GmbH aktivt använder data för interna ändamål har användaren enligt § 21 (2-4) GDPR när som helst rätt att invända mot denna användning och behandling. För detta ändamål räcker det att användaren skickar ett e-postmeddelande till pressestelle@niesmann-bischoff.com. Det speciella fallet med lagligt föreskriven datablockering istället för radering enligt §§ 17-19 GDPR berörs i så fall inte.

Dataöverföring och -protokollering för systeminternt och statistiskt bruk

Användarens webbläsare sänder av tekniska skäl automatiskt data till webbservern så fort användaren går in på webbplatsen.  Varje post består av datum och tid för åtkomsten, webbadressen till den refererande webbplatsen, filen som hämtats, mängden data som skickats, webbläsartypen och versionen, operativsystemet och användarens IP-adress. Det är inte möjligt att koppla en viss person till dessa uppgifter. Lagrade data kommer endast att utvärderas internt och för statistiska ändamål.

Säkerhet genom tekniska och organisatoriska åtgärder

Enligt § 32 (1) GDPR använder Niesmann + Bischoff GmbH sig av tekniska och organisatoriska åtgärder för att uppnå största möjliga säkerhet vid databehandlingen och för att skydda personliga data genom oavsiktlig eller avsiktlig manipulation, förlust, förstörelse eller åtkomst genom obehöriga. De säkerhetsåtgärder som används förbättras kontinuerligt i takt med den tekniska utvecklingen.

Skydd för minderåriga

Personer som är under 16 år får inte lämna ut personuppgifter till Niesmann+Bischoff GmbH utan vårdnadshavarens samtycke. Personer som ännu inte fyllt 16 år får endast lämna ut personliga uppgifter till Niesmann+Bischoff GmbH om personen i fråga har uttryckligt samtycke från vårdnadshavaren att göra detta eller om personerna är 16 år eller äldre. Dessa uppgifter behandlas i enlighet med denna sekretesspolicy.

Varumärkesskydd

Alla här nämnda företagsnamn eller varumärken är respektive företags egendom. Omnämningen av varumärken eller namn sker endast i rent informativt syfte.

Cookies
Denna text och förklaringen av vår sekretesspolicy har utfärdats av:

Deutsche Datenschutzkanzlei Datenschutz-Office München – www.deutsche-datenschutzkanzlei.de
Stefan Fischerkeller
Tel: +49 7542 / 94921-01
mailto: datenschutz@niesmann-bischoff.com