_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __ __ __ _ _ _ __ _ __ _ _ __ __ __ __ __ _ _ __ __ _ __ __ _ __ __ _ _ _ __ __ __ __ _ _ __ _ N+B_VektorAssets_001_170321

Rättslig information

Ansvarsbefrielse

Webbsajten tillhör Niesmann+Bischoff GmbH; alla rättigheter på webbsajten är Niesmann+Bischoff GmbH. Niesmann+Bischoff GmbH ansvarar inte på något sätt för indirekta, medelbara, tillfälliga skador eller följdskador, vilka kan uppstå till följd av användningen av den här webbplatsen. All information som publiceras via webbplatsen ställs till förfogande Niesmann+Bischoff GmbH när så är möjligt. All denna information motiverar dock inte, i den mån det är juridiskt tillåtet, varken till någon garanti, till något löfte eller till något ansvar från Niesmann+Bischoff GmbH sida.

Niesmann+Bischoff GmbH kan på eget bevåg och när som helst och utan övertagande av ansvar och utan tillkännagivande ändra den här webbplatsen helt eller delvis eller ta bort den. Genom att lägga in en länk till externa webbplatser (”hyperlänkar”) tillägnar sig Niesmann+Bischoff GmbH varken denna webbplats eller dess innehåll. Vidare ansvarar inte Niesmann+Bischoff GmbH för att den här webbplatsen eller dess innehåll är tillgängligt.

Illustrationerna är rent exemplifierande och kan också visa specialutrustning, tillbehör och fordonsdekoration, som inte ingår i fordonets standardutrustning. Specialutrustning finns i den nuvarande giltiga prislistan och erbjuds till det tilläggspris som visas där. Vi förbehåller oss rätten att göra utrustningsändringar eller produktförbättringar under seriens produktlivscykel, som inte visas på fotona. Vi tar inget ansvar för innehållsfel och ändringar.

Observera: Tyska lagen om lika behandling
(Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz – AGG)
För att göra det hela enklare att läsa har vi avstått från att differentiera mellan könen. Hithörande begrepp gäller i likabehandlingens mening för båda könen.
Denna information om utgivning och försäkran om dataskydd har skapats av:

Deutsche Datenschutzkanzlei Datenschutz-Office München
www.deutsche-datenschutzkanzlei.de