_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __ __ __ _ _ _ __ _ __ _ _ __ __ __ __ __ _ _ __ __ _ __ __ _ __ __ _ _ _ __ __ __ __ _ _ __ _ N+B_VektorAssets_001_170321

Caravan Salon Düsseldorf Intervju med Hubert Brandl

Gallupundersökning från YouGov bekräftar: Optimalt skydd på resan står högt på önskelistan

 På tu man hand med Hubert Brandl: Niesmann+Bischoffs vd om den ledande roll hans företag har när det gäller säkerhet.

 Polch/Düsseldorf, 24 augusti 2018 – Den första linermodellen med krockkuddar. När Niesmann+Bischoff förra sommaren presenterade den senaste Flair-generationen för fackpressen, väckte den stor förvåning. Detta inte minst bland alla dem som vet vilken stor insats som krävs för att utveckla ett säkerhetskoncept av detta slag, men också bland några som tidigare utgått från att krockuddar var en självklarhet i en husbil i lyxklassen. Oavsett vilket, så ingår krockkuddar för både förare och framsätespassagerare i standardutrustningen i en Flair.

Herr Brandl, i början av augusti har Niesmann+Bischoff offentliggjort en gallupundersökning gjord av marknadsundersökningsföretaget YouGov. Vad var orsaken till detta?

För tre år sedan hade vi kommit till en punkt där vi kände att vi ville göra något för branschen banbrytande när det gäller säkerhet. Vi var dessutom beredda att göra den stora ansträngning som det skulle innebära att förverkliga ett sådant koncept. Att dessutom skapa den första husbilen i lyxklassen som var försedd med krockkuddar, var ett strategiskt beslut för att ytterligare skilja oss från konkurrenterna. Vidare vet vi, att säkerheten ligger våra köpare varmt om hjärtat, och nu ville vi genom en gallupundersökning veta vad dagens tyskar anser vara viktigast i en husbil. Är det de tekniska kriterierna – exempelvis motoralternativ eller elektronik – som är avgörande vid valet av husbil, är det komforten – jag tänker på sängstorlek och badrum – eller är det lastförmågan – hur mycket får jag till exempel plats med i garaget – som har högsta prioritet? Att det skulle komma att bli säkerhetsaspekten som hamnade högst på rangordningslistan hos dem som är intresserade av denna fascinerande form av resande, har uppriktigt sagt inte förvånat oss. Däremot har resultatet av undersökningen bekräftat att vi, med säkerhetsutrustning som krockkuddar, ESP och bältesåtstramare, har slagit in på rätt väg.

För 50 procent av de tillfrågade har säkerheten störst betydelse, medan komforten är viktigast för var tredje. Har detta resultat förvånat er? 

Absolut inte! Människan har en känsla för vad som är viktigast när man på semester med husbilen reser från punkt A till punkt B. Komfort, teknik, design och förvaring är alla utan tvekan viktiga aspekter, men säkerheten hos husbilen står på första plats. Vårt koncept kan kanske inspirera våra konkurrenter att investera i liknande koncept för att höja nivån på den passiva säkerheten. En viktig information vi fått från undersökningen är nämligen att förvånansvärt många – 71 procent av de tillfrågade – utgår från att krockkuddar ingår i standardutrustningen i en husbil, vilket ju är en felaktighet. Med Flair och dess säkerhetskoncept har vi förra sommaren skapat en milstolpe, som skiljer oss från konkurrenterna.

Hur viktigt är det att på en rörlig och mångfacetterad marknad som denna skilja sig från mängden?  

Att leva innebär omväxling och kräver förändring – stillasittande för en inte framåt. På detta sätt tänker vi även när vi som företagare fattar strategiska beslut, som till exempel säkerhetskonceptet för Flair, och sedan fullt ut omsätter det i praktiken. Niesmann+Bischoff är, och förblir, den husbilstillverkare som utvecklade den första linermodellen med krockkuddar. Det finns dessutom otaliga andra exempel på hur vi har varit föregångare på markanden – till exempel med möjligheterna till en individuell invändig design, med förverkligandet av Smove som ju innebär en helt ny typ av husbil, eller genom att bygga om en Flair för att med stor framgång användas av en körskola i Gera i östra Thüringen. Det gäller också tekniska innovationer och färgsättning – våra produkter har alltid en clou. Detta vill vi kunna leva upp till även i framtiden!

Kontakt
Niesmann+Bischoff GmbH
Press contact
Cloustr. 1, 56751 Polch
pressestelle@niesmann-bischoff.com

Niesmann+Bischoff GmbH
+49 2654 933 0
info@niesmann-bischoff.com
Tillbaka till översikten