_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __ __ __ _ _ _ __ _ __ _ _ __ __ __ __ __ _ _ __ __ _ __ __ _ __ __ _ _ _ __ __ __ __ _ _ __ _ N+B_VektorAssets_001_170321

Runt husbilen flyger honungsbina till liljorna i Polch

Vi värnar om vår natur och miljö: Nu kommer Niesmann + Bischoff att ha två bikupor på företagets mark i Polch.

Polch 7 juni 2018 – För den ekologisa balansen på vår planet, är bina lika viktiga som den luft vi andas. Som ett exempel kan nämnas att mer än 80 procent av alla blommor i Tyskland är beroende av binas pollinering, vilket gör det verkligt allvarligt att bina nu är utrotningshotade över hela världen. Orsaken till detta är bland annat användandet av bekämpningsmedel, ensidigt odlande av olika grödor utan växelbruk samt de klimatförändringar som pågår. För att hjälpa till att råda bot på detta engagerar sig nu Niesmann + Bischoff, tillsammans med bi-initiativet ”beefuture”, genom att ta emot och sätta upp två bikupor på fabriksområdet i Polch.

”Genom att hålla bin på ett naturnära sätt, vill vi göra vad vi kan för att säkerställa att dessa viktiga och flitiga varelser kommer att fortleva”, säger, Niesmann+Bischoffs vd Tobias Weiß. ”Att säkerställa den biologiska mångfalden är behjärtansvärt för både företaget och för våra medarbetare här i Polch”, fortsätter han. Engagemanget är en del av samarbetet mellan Erwin Hymer Group, där Christian Hymer blivit beskyddare för det märkesöverskridande projektet, och initiativet ”beefuture”.
”Vi ser med glädje fram emot att kunna presentera den första burken honung från Niesmann+Bischoff”, avslutar Tobias Weiß.

Kontakt
Niesmann+Bischoff GmbH
+49 2654 933 0
info@niesmann-bischoff.com
Tillbaka till översikten